Patentoitu Hitech tuote -

Saunassa vain paras on kyllin hyvää

Sydän-kiuas®  antaa eniten

kiuas-piirros.png

Sydän-kiukaan vastavirtalämmönvaihtimessa palolimat etenevät tulipesän ulkopuolella oleviin poskikanaviin. Teknisesti Sydän-kiukaan kaikki lämmönvaihtopinnat muodostavat kiukaan läpi vastavirtakanaviston, vastavirtakanavia muodostuu myös paloprosessin läpi.

Sekundääripoltto: Sydän-kiukaan tulipesään ensiöilma syötetään arinan alta. Esilämmitettyä palamisilmaa annetaan tuhkalaatikon jakamasta virtauskanavasta, sekä vapaasti suuluukun lasin muodostamasta ilmakanavasta palotapahtuman yläpuolelle. Korkeissa lämpötiloissa kaasut ja hiukkaset palavat- ja puhdistuvat tarkemmin. Näin palotapahtuma on täydellisempää.

Lämmönsiirto: Sydän-kiukaan vastavirtalämmönvaihdin imee huoneilmaa kiukaan alta, ylös nouseva ilmavirta huuhtoo kaikkia tulipintoja, kuumentaa ensin kiuaskiviä, parantaa hyötysuhdetta ja laskee hormilämmön turvalliselle tasolle. Kiertoilma sekoittaa happipitoisen tuloilman hengitysilmaan joka takaa korkean happitason saunahuoneessa. Näin saunahuone lämpiää tasaisemmin lattian ja laipion väliltä.

Nämä eivät toteudu missään muussa tunnetussa kiukaassa.            

Korkean happitason Sydän-sauna piristää, siellä ei väsy. 

 

Huoneilma lämpenee vastavirtakanavistossa

Sydän-kiukaan konvektiokierron ansiosta Sydän-sauna lämpiää tasaisesti lattiasta kattoon.

Sydän-saunassa on myös helppo hengittää, koska voimakas konvektiokierto pyörittää huoneilmaa ja sekoittaa happirikkaan tuloilman hengitysilmaan.

huoneilmanvirtaus_kanavissa.jpg

Varauduttu tulevaisuuteen

EU:ssa on suunnitteilla uusi direktiivi, jonka tarkoitus on vähentää  kiukaiden aiheuttamia hiukkaspäästöjä.

Sydänkiukaan vastavirtalämmönvaihtimessa on sekundääripoltto. Esilämmitetyt palamisilmat syötetään palotapahtuman yläpuolelta, näin kaasut ja hiukkaset palavat tarkemmin ja palotapahtuma on entistä täydellisempää.

Sydän-kiuas® säästää hormistoa

Sydän-kiukaista lähtevän savukaasun lämpötila max (<450 C°) nostaa hyötysuhdetta, säästää hormistoa sekä lisäävät liitinhormin ja savuhormin paloturvallisuutta.

Sydän-kiuas® voidaan liittää T450 - T600 peltiseen kevyt hormiin myös kiukaan takaa paloturvallisesti.

 

Kolmen patentin kiuas

Sydänkiukaan =(Läpivirtauskiuas)vastavirtalämmönvaihdin on suojattu patenteilla. Tuotekehittelymme tulokset on varmistettu tieteellisesti virallisissa mittauksissa. Koska patentimme ovat julkisia ja tuotekehittelymme perustuu myös käyttäjien kokemuksiin. Muista poiketen, olemme informoineet kuluttajia, julkaisemalla Sydänkiukaiden viralliset mittausraportit ja käppyrät (pdf) kokonaisuudessaan.

Sydän-kiuas® on kaikin puolin hyvä valinta!


Suomalainen patentti nro 109871, jonka lämmön talteenotto tapahtuu tulipintojen välissä, tilavien läpivirtauskanavien kautta vastavirtaperiaatteella. Suomalainen patentti nro 115893, ottaa paloilmaa (toisioilmaa) suuluukun lasin ympäriltä, sekoittaa tasaisesti palokaasuihin, pienentää ympäristöpäästöjä ja estää lasin nokeentumisen. Suomalainen patentti nro 114169, jonka  uunin pohjan alapuolella on paloilman sisääntulokanava vähentää alustaan kohdistuvaa lämpösäteilyä, esilämmittää paloilmaa, parantaa paloprosessia ja vähentää ympäristöpäästöjä.

Sydän-kiukaan paloprosessi

paloprosessi.jpg

Tulipesän korkea palotila ja kaksi suurta jälkipalotilaa muodostavat rakenteellisia läpivirtauskanavia. Niiden ansiosta lämpö virtaa tasaisesti ja suurella hyötysuhteella kiviin ja saunatilaan.

 

Lue myös »